Schmidt Reklam

ACTION MARKETING
Vår verksamhet bygger på att kunna erbjuda effektiva lösningar inom marknadsföringens område som sträcker sig från idé till färdig produkt. Vi har djup erfarenhet av Action Marketing och Cross Promotion med många lyckade kampanjer bakom oss. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och har alltid en personlig kontakt med de vi samarbetar med oavsett kund, leverantör och medarbetare.

Det slutgiltiga köpbeslutet.
En övervägande majoritet går via butiker/stormarknader och den växande marknadsplatsen på nätet. 80% av valet av varumärken påverkas i butiken. Butikskommunikation påverkar konsumenten direkt vid köptillfället och ökar möjligheterna till försäljning. Vi hjälper er med butiksmaterial och säljdrivande aktiviteter i butiken eller på webben.   

Win-Win-situations
Genom att lägga på ett Cross Promotion erbjudande i reklamkampanjen förstärks budskapet. Vi har erfarenhet och ett stort kontaktnät där vi finner samarbetspartners till våra uppdragsgivare.
Cross Promotion kampanjer är mycket kostnadseffektiva.